Την Τρίτη 6/11/2018 απονομή διπλωμάτων στους επιτυχόντες της Σχολής 2017