ΑνακοινώσειςΣημαντικάΜητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών

Απρίλιος 3, 2019

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) έχει εγκατασταθεί από τις 15 Νοεμβρίου 2018 το ηλεκτρονικό «Μητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών», που αφορά ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη.

Τονίζουμε ότι:

  • Η καταχώριση στο Μητρώο είναι υποχρεωτική, μεταξύ άλλων, για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία και τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας.
  • Η προθεσμία για τις αιτήσεις καταχώρισης στοιχείων των ήδη νηολογημένων ιδιωτικών σκαφών είναι 15 Μαΐου 2019, με παράβολο 75€ υπέρ Δημοσίου.
  • Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπάγονται και τα ναυταθλητικά σκάφη, για τον χαρακτηρισμό των οποίων απαιτείται βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομίλου ή σωματείου, εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  • Η καταχώρηση των σκαφών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Μητρώο Πλοίων.

Χρήσιμα (από την Α.Α.Δ.Ε.)

Νόμοι και διατάξεις

Πηγή: ΕΑΘ

OUR SPONSORS

Offshore Yatching Club of Rhodes © 2018. All rights reserved