ΑνακοινώσειςΣημαντικάΜητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών

3 Απριλίου, 2019

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) έχει εγκατασταθεί από τις 15 Νοεμβρίου 2018 το ηλεκτρονικό «Μητρώο Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών», που αφορά ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη.

Τονίζουμε ότι:

  • Η καταχώριση στο Μητρώο είναι υποχρεωτική, μεταξύ άλλων, για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία και τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας.
  • Η προθεσμία για τις αιτήσεις καταχώρισης στοιχείων των ήδη νηολογημένων ιδιωτικών σκαφών είναι 15 Μαΐου 2019, με παράβολο 75€ υπέρ Δημοσίου.
  • Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπάγονται και τα ναυταθλητικά σκάφη, για τον χαρακτηρισμό των οποίων απαιτείται βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομίλου ή σωματείου, εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  • Η καταχώρηση των σκαφών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Μητρώο Πλοίων.

Χρήσιμα (από την Α.Α.Δ.Ε.)

Νόμοι και διατάξεις

Πηγή: ΕΑΘ

OUR SPONSORS

zairis
salahouris
stirixis
plazahotel
dingo2

Offshore Yatching Club of Rhodes © 2018. All rights reserved